Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne

 
Java runtime environment not installed or deactivated!

Przy pomocy tego apletu możesz sprawdzić zachowanie się gazu doskonałego w szczególnych przypadkach opisanych w tabeli poniżej:

Przemiana izobaryczna: stałe ciśnienie V/T stałe
Przemiana izochoryczna: stała objętość p/T stałe
Przemiana izotermiczna: stała temperatura pV stałe

Przemiany te trzy są szczególnymi przypadkami opisywanymi przez równanie stanu gazu doskonałego:

pV/T jest stałe (constant)
 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/gaslaw_pl.htm
Walter Fendt, December 25, 1999
Polski przekład: Bogusław Malański, Szymon Malański
Last modification: July 21, 2007