Odbicie i załamanie fal
(Wytłumaczenie w oparciu o zasadę Huygensa)

Ten programik tłumaczy zjawisko odbicia i załamania na podstawie zasady Huygensa. Objaśnienie odbywa się w kilku krokach. Po zakończeniu każdego kroku kliknij przycisk "Następny krok"!

Możesz zatrzymać lub wznowić symulację przez użycie przycisku "Zatrzymaj / Wznów". Program pozwala zmieniać bezwzględne współczynniki załamania obu ośrodków i kąt padania fali na granicę tych ośrodków. Ośrodek o mniejszym współczynniku załamania (o większej szybkości rozchodzenia się fali) ma kolor żółty, a ośrodek o większym współczynniku załamania (o mniejszej szybkości rozchodzenia się fali) - kolor niebieski. Wszelkie zmiany zatwierdź klawiszem "Enter"!

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/huygenspr_pl.htm
© Walter Fendt, March 5, 1998
© Polskie tłumaczenie i opisy: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo ZamKor, Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007