Równia pochyła

Ten program pokazuje ruch jednostajny klocka po równi pochyłej pod działaniem równoważących się sił oraz oblicza wartości tych sił.

Przycisk "Rozpocznnij" uruchamia symulację. Przyciskiem "Zatrzymaj/Wznów" możesz zatrzymywać i wznawiać działanie symulacji. Przycisk "Przywróć" kończy symulację i przenosi klocek do jego początkowego położenia.
Gdy wybierzesz przycisk "Siłomierz", program pokaże siłomierz sprężynowy, na którym odczytasz wartość siły, jaka musi działać, aby klocek poruszał się ruchem jednostajnym. Gdy zostanie wybrany przycisk "Siły", zobaczysz wektory sił: ciężaru wraz z jego składowymi (równoległą i prostopadłą do równi), siły sprężystości równi, siły tarcia, a także siły, która musi działać, aby te siły zrównoważyć.

Możesz zmieniać w pewnym zakresie następujące wielkości:
- kąt nachylenia równi,
- ciężar klocka,
- współczynnik tarcia.
Po dokonaniu zmian zaakceptuj je, nacikając klawisz "Enter". Program obliczy wtedy pozostałe wartości:
składową równoległą, prostopadłą, siłę tarcia oraz siłę potrzebną do wprawienia klocka w ruch jednostajny.
UWAGA: zmiana tych wielkości możliwa jest jedynie przy wyłączonej symulacji (po naciśnięciu przycisku "Przywróć").

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/inclplane_pl.htm
© Walter Fendt, February 24, 1999
© Polski przekład: Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007

This applet was developed at the suggestion of my Spanish colleague José Villasuso.