Fizyka

Applety Javy - Fizyka

Walter Fendt
Polski przekład: Marek Godlewski, M.J. Krasiński, Bogusław Malański, Szymon Malański,
Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, Jadwiga Salach
Polska wersja
Polski
(Java 1.4, 47 applety, 2012-11-05)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Íslenska Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shquip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
Mechanika
Badanie ruchów 2.11.2000 - 21.7.2007
Równowaga trzech sił 11.3.2000 - 21.7.2007
Siła wypdakowa (dodawanie wektorów) 2.11.1998 - 21.7.2007
Rozkład siły na składowe 30.5.2003 - 21.7.2007
Wielokrążek 24.3.1998 - 21.7.2007
Dźwignia dwustronna 2.11.1997 - 21.7.2007
Równia pochyła 24.2.1999 - 21.7.2007
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona 23.12.1997 - 21.7.2007
Ruch pocisku 13.9.2000 - 21.7.2007
Zderzenia sprężyste i niesprężyste 7.11.1998 - 21.7.2007
Kołyska Newtona 4.11.1997 - 21.7.2007
Karuzela (siła dośrodkowa) 10.3.1999 - 21.7.2007
Pierwsze prawo Keplera 25.3.2000 - 21.7.2007
Drugie prawo Keplera 4.4.2000 - 21.7.2007
Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach 3.2.1999 - 21.7.2007
Siła wyporu w cieczach 19.4.1998 - 21.7.2007
Drgania i fale
Wahadło 21.5.1998 - 21.7.2007
Drgania ciała zawieszonego na sprężynie 24.5.1998 - 21.7.2007
Wahadła sprzężone 5.7.1998 - 21.7.2007
Drgania wymuszone (rezonans) 11.9.1998 - 21.7.2007
Dudnienia 21.10.2001 - 21.7.2007
Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej) 9.7.2003 - 21.7.2007
Podłużna fala stojąca 8.6.1998 - 21.7.2007
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych 22.5.1999 - 21.7.2007
Przykład efektu Dopplera 25.2.1998 - 21.7.2007
Elektrodynamika
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego 20.4.2001 - 21.7.2007
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny 18.9.2000 - 21.7.2007
Siła elektrodynamiczna 1.6.1998 - 21.7.2007
Silnik elektryczny prądu stałego 29.11.1997 - 21.7.2007
Prądnica 8.5.1998 - 21.7.2007
Prawo Ohma 23.11.1997 - 21.7.2007
Łączenie oporników 11.9.2002 - 21.7.2007
Prosty układ prądu zmiennego 13.6.1998 - 21.7.2007
Układ RLC (opornik, cewka, kondensator) 19.3.2004 - 21.7.2007
Układ drgający RLC 8.12.1999 - 21.7.2007
Fala elektromagnetyczna 20.9.1999 - 21.7.2007
Optyka
Załamanie światła 20.12.1997 - 21.7.2007
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa) 5.3.1998 - 21.7.2007
Teleskop astronomiczny (refraktor) 8.3.2000 - 21.7.2007
Interferencja światła na podwójnej szczelinie 7.10.2003 - 21.7.2007
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie 11.10.2003 - 21.7.2007
Termodynamika
Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne 25.12.1999 - 21.7.2007
Teoria względności
Przykład dylatacji czasu 15.11.1997 - 21.7.2007
Fizyka atomowa
Zjawisko fotoelektryczne 20.2.2000 - 21.7.2007
Teoria Bohra budowy atomu wodoru 30.5.1999 - 21.7.2007
Fizyka jądrowa
Szeregi promieniotwórcze 20.7.1998 - 5.11.2012
Rozpad promieniotwórczy 16.7.1998 - 21.7.2007
Applets in English
Uniform Circular Motion 25.3.2007 - 16.4.2007
Potentiometer 16.2.2006 - 1.3.2006
Wheatstone's Bridge 11.2.2006 - 1.3.2006
Image Formation by Converging Lenses 23.12.2008

Walter Fendt, November 5, 2012

Copyright
Awards, Links

Valid HTML 4.0 Transitional Valid CSS