Fizyka

Applety Javy - Fizyka

Walter Fendt
Polski przekład: Marek Godlewski, M.J. Krasiński, Bogusław Malański, Szymon Malański,
Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski, Jadwiga Salach
Polska wersja
Polski
www.walter-fendt.de/ph14pl (deprecated)
 
(Java 1.4, 47 applety, 2018-01-11)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky Shquip
Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mechanika
Badanie ruchów HTML5 app
Równowaga trzech sił HTML5 app
Siła wypdakowa (dodawanie wektorów) HTML5 app
Rozkład siły na składowe HTML5 app
Wielokrążek HTML5 app
Dźwignia dwustronna HTML5 app
Równia pochyła HTML5 app
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona HTML5 app
Ruch pocisku HTML5 app
Zderzenia sprężyste i niesprężyste HTML5 app
Kołyska Newtona HTML5 app
Karuzela (siła dośrodkowa) HTML5 app
Pierwsze prawo Keplera HTML5 app
Drugie prawo Keplera HTML5 app
Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach
Siła wyporu w cieczach HTML5 app
Drgania i fale
Wahadło HTML5 app
Drgania ciała zawieszonego na sprężynie HTML5 app
Wahadła sprzężone HTML5 app
Drgania wymuszone (rezonans) HTML5 app
Dudnienia HTML5 app
Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej) HTML5 app
Podłużna fala stojąca HTML5 app
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych HTML5 app
Przykład efektu Dopplera HTML5 app
Elektrodynamika
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego HTML5 app
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny HTML5 app
Siła elektrodynamiczna HTML5 app
Silnik elektryczny prądu stałego HTML5 app
Prądnica HTML5 app
Prawo Ohma HTML5 app
Łączenie oporników
Prosty układ prądu zmiennego HTML5 app
Układ RLC (opornik, cewka, kondensator)
Układ drgający RLC HTML5 app
Fala elektromagnetyczna HTML5 app
Optyka
Załamanie światła HTML5 app
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa) HTML5 app
Teleskop astronomiczny (refraktor) HTML5 app
Interferencja światła na podwójnej szczelinie HTML5 app
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie HTML5 app
Termodynamika
Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne
Teoria względności
Przykład dylatacji czasu HTML5 app
Fizyka atomowa
Zjawisko fotoelektryczne HTML5 app
Teoria Bohra budowy atomu wodoru HTML5 app
Fizyka jądrowa
Szeregi promieniotwórcze HTML5 app
Rozpad promieniotwórczy HTML5 app

Walter Fendt, Janary 11, 2018