Dźwignia dwustronna

Ten applet pozwala sprawdzić warunek równowagi dźwigni dwustronnej. Każdy z obciążników ma ciężar 1 N. Długość ramion można łatwo odczytać dzięki kolorowym prostokątotom; długość każdego z nich wynosi 0,10 m. W chwili włączenia programu dźwignia jest w równowadze.

Obciążniki możesz przenosić w inne miejsca przeciągając je myszką. Możesz dodać obciążnik chwytając myszką pustą przestrzeń na rysunku i przeciągając w wybrane miejsce na dźwigni. W podobny sposób możesz usunąć obciążniki.

(Wartość momentu siły to iloczyn F · r, gdzie r jest długością ramienia siły)

 
Dźwignia jest w równowadze, jeśli całkowity moment siły (tzn. suma momentów sił) z lewej strony osi obrotu ma taką samą wartość, jak całkowity moment siły z prawej srony osi.
 

 
fizyka
Applety Fizyka

© Walter Fendt, November 2, 1997
© Polskie opisy: Jadwiga Salach, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/lever_pl.htm
Last modification: July 21, 2007