Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona
Badanie ruchu jednostajnie przyspieszonego

Ten programik symuluje tor powietrzny, używany do badania ruchów. Założono, że przyspieszenie grawitacyjne ma wartość 9,81 m/s2.

Możesz zmieniać (w pewnym zakresie) parametry symulacji: masę wózka, masę obciążnika i współczynnik tarcia.

By wykonać pojedynczy pomiar: - obierz drogę s, przebywaną przez wózek na torze powietrznym, przesuwając za pomocą myszki fotokomórkę F, która dokonuje pomiaru (dokł. 5 mm), (zwróć uwagę, że nowa wartość s pojawi się poniżej stopera)
- uruchom symulację przyciskiem "Rozpocznij".
Stoper mierzy czas z dokładnością do 1 ms.
Podczas ruchu wózka poruszający się na wykresie s(t) czerwony punkt pokazuje czas i przebytą w tym czasie drogę. W chwili przejścia wózka przez fotokomórkę F w odpowiednim miejscu wykresu pojawia się czarny punkt - wynik pomiaru, odpowiadający parze zmierzonych wartości s i t. Wartości te należy następnie przenieść do tabeli wyników "Dane" przez kliknięcie przycisku "Zapisz dane". Umożliwi to dokonanie następnego pomiaru.
Dokonaj kolejnych pomiarów, zmieniając położenie fotokomórki F. Seria pomiarów (przy tych samych parametrach) może zawierać do 10 par s, t, które można przewijać pionowym paskiem przewijania.
Tabelę opróżnisz przyciskiem "Wyczyść". Pozwoli to wprowadzić nowe wartości parametrów symulacji i dokonać następnych serii pomiarów.

Podstawowe prawa:

Zastosowanie II zasady dynamiki Newtona:

wzór 1

a ... wartość przyspieszenia
m ... masa wiszącego obciążnika
g ... wartość przyspieszenia grawitacyjnego
μ ... współczynnik tarcia
M ... masa wózka

Ruch ze stałym przyspieszeniem bez szybkości początkowej:

wzór 2

s ... droga
a ... wartość przyspieszenia
t ... czas

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/n2law_pl.htm
© Walter Fendt, December 23, 1997
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007