Prawo Ohma

Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia.
Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki.

Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła.
Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki.

 
Natężenie prądu płynącego przez metalowy przewodnik o stałej temperaturze jest wprost proporcjonalne do napięcia między końcami tego przewodnika.
 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/ohmslaw_pl.htm
© Walter Fendt, 23. November 1997
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007