Ruch pocisku

Ten programik demonstruje ruch pocisku.

Odpowiednimi przyciskami możesz uruchomić, zatrzymać lub wznowić ruch pocisku. Przycisk "Przywróć" umieszcza pocisk w położeniu początkowym. Zaznaczając "Spowolnienie" spowodujesz, że ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy.
Możesz zmieniać (w pewnych granicach) parametry symulacji: wysokość początkową, szybkość początkową, początkowy kąt nachylenia wektora prędkości względem poziomu, masę pocisku oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego.
Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować.

W symulacji pominięto opór powietrza.

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/projectile_pl.htm
© Walter Fendt, September 13, 2000
© Polski przekład: Barbara Sagnowska, Piotr Sagnowski
    Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007