Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie

 

 
Warunki na powstawanie maksimum (przybliżenie):
 
α = 0°    lub    d sin α  =  (k + ½) λ

d ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd maksimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali

 
Warunki na powstawanie minimum:
 
d sin α  =  k λ

d ... szerokość szczeliny
α ... kąt
k ... rząd minimum (1, 2, 3, ...)
λ ... długość fali

 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/singleslit_pl.htm
© Walter Fendt, October 11, 2003
© Polski przekład: Bogusław Malański, Szymon Malański
Last modification: July 21, 2007