Przykład dylatacji czasu

Statek kosmiczny przebywa odległość 5 godzin świetlnych, np. z Ziemi na planetę Pluton. Możesz zmieniać szybkość statku górnymi przyciskami.
Programik pokazuje, że zegar w statku kosmicznym idzie wolniej, niż dwa zegary związane ze spoczywającymi Ziemią i Plutonem.

Wzór:

Równanie

t' ... czas wskazywany przez zegar w statku kosmicznym
t  ... czas wskazywany przez zegary na Ziemi i Plutonie
v  ... szybkość statku kosmicznego względem Ziemi i Plutona
c  ... szybkość światła

Uwagi:

  1. Dla uproszczenia przyjęto układ inercjalny, w którym Ziemia i Pluton są nieruchome; zaniedbano więc ruch tych planet wokół Słońca.
  2. Zgodnie z ważnym skutkiem teorii względności obserwator w układzie Ziemia-Pluton będzie widział statek kosmiczny skrócony w kierunku ruchu. To tzw. skrócenie Lorentza nie zostało wzięte pod uwagę, by umożliwić odczytanie zegara na statku kosmicznym.
 

 
fizyka
Applety Fizyka

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14pl/timedilation_pl.htm
© Walter Fendt, November 15, 1997
© Polski przekład: Wydawnictwo "Zamiast Korepetycji", Kraków
    URL: http://www.zamkor.com.pl
Last modification: July 21, 2007