Fysik

Java Applets för Fysik

Walter Fendt
Translation: Ronald Hedblad, Jeff Forssell
Swedish version
Svenska
www.walter-fendt.de/ph14se (deprecated)
 
HTML5 apps (English):
www.walter-fendt.de/html5/phen
(Java 1.4, 41 applets, 2017-12-09)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Thai Română Magyar Srpski Česky Shqip
Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mekanik
Rörelse med konstant acceleration 2.11.2000 - 12.12.2012
Jämvikt av tre krafter 11.3.2000 - 12.12.2012
Kraftresultanter (Addition av vektorer i planet) 2.11.1998 - 3.3.2003
Komposantuppdelning 30.5.2003 - 12.12.2012
Talja och block 24.3.1998 - 3.3.2003
Hävstångsprincipen - kraftmoment 2.11.1997 - 3.3.2003
Lutande plan 24.2.1999 - 3.3.2003
Newtons 2:a lag, kraftekvationen. Experiment 23.12.1997 - 3.3.2003
Kaströrelse från olika höjd 13.9.2000 - 16.12.2012
Elastisk och oelastisk stöt 7.11.1998 - 16.12.2012
Newtons vagga 4.11.1997 - 3.3.2003
Likformig cirkulär rörelse 25.3.2007 - 9.12.2012
Karusellmodell (Centripetalkraft) 10.3.1999 - 3.3.2003
Keplers första lag 25.3.2000 - 9.12.2012
Keplers andra lag 4.4.2000 - 9.12.2012
Arkimedes princip i vätskor 19.4.1998 - 3.3.2003
Svängningar och vågor
Plan pendel 21.5.1998 - 3.3.2003
Fjäderpendel 24.5.1998 - 3.3.2003
Tvungna svängningar (resonans) 11.9.1998 - 12.12.2012
Stående vågor - longitudinella 8.6.1998 - 3.3.2003
Interferens mellan två cirkulära eller sfäriska vågor 22.5.1999 - 10.12.2012
Elektromagnetism
Magnetfält runt en stavmagnet 20.4.2001 - 10.12.2012
Magnetfält från rak strömförande ledare 18.9.2000 - 11.12.2012
Lorentzkraft 1.6.1998 - 24.4.2007
Elektrisk Motor 29.11.1997 - 25.4.2007
Generator 8.5.1998 - 24.4.2007
Ohms Lag 23.11.1997 - 25.4.2007
Väkselströmskretsar 13.6.1998 - 11.12.2012
Elektromagnetisk svängningskrets 8.12.1999 - 11.12.2012
Elektromagnetisk våg 20.9.1999 - 27.7.2007
Optik
Ljusets brytning 20.12.1997 - 3.3.2003
Reflektion och brytning av vågor (Huygens Princip) 5.3.1998 - 3.3.2003
Avbildning med positiva linser 23.12.2008 - 11.12.2012
Astronomisk kikare 8.3.2000 - 14.12.2012
Interferens i dubbelspalt 7.10.2003 - 14.12.2012
Diffraktion med enkelspalt 11.10.2003 - 14.12.2012
Relativitetsteori
Tidsdilatation 15.11.1997 - 16.12.2012
Atomfysik
Fotoelektrisk Effekt 20.2.2000 - 25.4.2007
Bohrs atommodell 30.5.1999 - 14.12.2012
Kärnfysik
Radioaktiva sönderfallsserier 20.7.1998 - 11.12.2012
Sönderfallslagen 16.7.1998 - 16.12.2012

Walter Fendt, December 9, 2017