Rörelse med konstant acceleration

Detta java appletprogram visar konkret och med olika diagram en bil som har konstant acceleration. Om du trycker på "START" så åker bilen iväg enligt inställningarna i gröna panelen. Nedanför sträckalinjalen finns tre "stoppur" som visar tiden. Det gröna stannar när bilen når den gröna stolpen vid 25 m och det röda stoppuret stannar när bilen når den röda stolpen. Man kan flytta stolparna genom att "dra" med musen.

Första diagrammet med "x" på vertikala axeln brukar kallas ett "s-t diagram", dvs: "sträcka-tid". Den visar hur många meter från origo bilen befinner sig vid olika tidpunkter.

Nästa diagram är ett "v-t diagram" som visar bilens hastighet som funktion av tiden. En viktig sak att kunna om dessa är att om man vill veta hur lång sträcka en sak har flyttat sig mellan tiderna t1 och t2, så kan man beräknar arean under v-t kurvan mellan de tiderna. Om v är i [m/s] och t i [s] så blir arean i [m/s *s] dvs [m]!

Sista diagrammet är ett "a-t diagram". Eftersom accelerationen är konstant i dessa fall kommer accelerationen inte att ändra sig = linjen blir vågrätt.

I gröna panelen till höger fyller man in de begynnelse villkor: läge, hastighet och acceleration (som skulle bero på den kraft som verkar på bilen). Kom ihåg att när du skrivit något att avsluta med [ENTER]. Använd . som decimaltecken.

Du kan också välja att sätta en bock i "slowmotion" om man vill att det skall visas i 'ultra rapid'.

Man kan välja om den skall visa en vektor för hastighet eller för acceleration.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/acceleration_se.htm
© Walter Fendt, 2 november 2000
© Översatt/anpassat Jeff Forssell, 2003
Senaste uppdatering: 12 december 2012