Generator

Denna appletprogram simulerar en generator som har förenklats ned till de viktigaste delarna för tydlighets skull. I stället för en lindning med många varv finns det bara en. Själva axeln som bär upp den visas inte alls.

"Radio" knapparna låter dig välja en växelströms generator (utan kommutator, den har släpringar i stället) och likströmsgenerator (som har kommutator). Du kan ändra hastighet och riktning av rotationen med resp knapp och skjutreglage. Du kan stanna visningen med Stopp/kör knappen. (Om man stannar rotationen blir spänningen noll).

Två svarta pilar visar hastighetsriktningen för lindningsdelar. Magnetiska fältlinjer visas i blått (och går som sig bör från Magnetiska nordpolen till magnetiska sydpolen. Röda pilspetsar markerar den inducerade strömmens riktning.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/generator_se.htm
© Walter Fendt, 8 maj 1998
© Swedish version: Jeff Forssell, 2000
Senaste uppdatering: 24 april 2007

Thanks to Mr. Jürgen Giesen and Mr. Teun Koops for their valuable suggestions!