Reflektion och brytning av vågor
(Huygens Princip)

Denna applet beskriver, steg för steg, hur vågor reflekteras och bryts enligt Huygens princip. Förklaring för varje steg finns i en textruta. Då du vill se nästa steg trycker du på "Nästa steg"-knappen. Du kan stoppa och sedan fortsätta genom att använda "Paus/Fortsätt"-knappen. De tre textfälten gör det möjligt att variera brytningsindex i bägge media och infallsvinkeln. Mediet med mindre brytningsindex (med större fashastighet) är gulfärgat, det andra blått.

Använd pausknappen flitigt! och observera speciellt frekvensens konstans vid brytning.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/huygenspr_se.htm
© Walter Fendt, 5 mars 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003