Avbildning med positiva linser

 

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/imageconvlens_se.htm
© Walter Fendt, 23 december 2008
Senaste uppdatering: 11 december 2012