Lutande plan

Denna applet demonstrerar en kropps rörelse med konstant hastighet på ett lutande plan, och de krafter som verkar på kroppen.

"Reset"-knappen återför klossen till utgångsläget (utanför bild). Du kan starta eller stoppa och fortsätta rörelsen med de två andra knapparna. Beroende på vilken av alternativknapparna du väljer, kommer appleten att visa en dynamometerskala (springscale) på vilken du kan avläsa den nödvändiga kraften, eller vektorerna för tyngdkraften med dess två komposanter (parallell resp vinkelrät ("Normalkraft") mot det lutande planet), normalkraften, friktionskraften och den kraft som behövs ("Dragkraft") för rörelsen.

Det lutande planets vinkel mot horisontalplanet, klossens tyngd och friktionskoefficienten kan ändras inom vissa gränser. Appleten kommer att beräkna stoleken för de nämnda krafterna.

Anmärkning: Friktionskoefficienten (μ) är ett mått på hur strävt underlaget är och kan uttryckas som kvoten av friktionskraften (F) och normalkraften (N), dvs F = μ·N.

För parallella krafter: Ställ lutningsvinkeln = 0°. Ge ev. friktionskoefficienten ett värde mellan 0 och 1.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/inclplane_se.htm
© Walter Fendt, 24 februari 1999
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003

This applet was developed at the suggestion of my Spanish colleague José Villasuso.