Fysik

Java Applets för Fysik

Walter Fendt
Translation: Ronald Hedblad, Jeff Forssell
Swedish version
Svenska
(Java 1.4, 41 applets, 2012-12-16)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Slovenčina Thai Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
Mekanik
Rörelse med konstant acceleration 2.11.2000 - 12.12.2012
Jämvikt av tre krafter 11.3.2000 - 12.12.2012
Kraftresultanter (Addition av vektorer i planet) 2.11.1998 - 3.3.2003
Komposantuppdelning 30.5.2003 - 12.12.2012
Talja och block 24.3.1998 - 3.3.2003
Hävstångsprincipen - kraftmoment 2.11.1997 - 3.3.2003
Lutande plan 24.2.1999 - 3.3.2003
Newtons 2:a lag, kraftekvationen. Experiment 23.12.1997 - 3.3.2003
Kaströrelse från olika höjd 13.9.2000 - 16.12.2012
Elastisk och oelastisk stöt 7.11.1998 - 16.12.2012
Newtons vagga 4.11.1997 - 3.3.2003
Likformig cirkulär rörelse 25.3.2007 - 9.12.2012
Karusellmodell (Centripetalkraft) 10.3.1999 - 3.3.2003
Keplers första lag 25.3.2000 - 9.12.2012
Keplers andra lag 4.4.2000 - 9.12.2012
Arkimedes princip i vätskor 19.4.1998 - 3.3.2003
Svängningar och vågor
Plan pendel 21.5.1998 - 3.3.2003
Fjäderpendel 24.5.1998 - 3.3.2003
Tvungna svängningar (resonans) 11.9.1998 - 12.12.2012
Stående vågor - longitudinella 8.6.1998 - 3.3.2003
Interferens mellan två cirkulära eller sfäriska vågor 22.5.1999 - 10.12.2012
Elektromagnetism
Magnetfält runt en stavmagnet 20.4.2001 - 10.12.2012
Magnetfält från rak strömförande ledare 18.9.2000 - 11.12.2012
Lorentzkraft 1.6.1998 - 24.4.2007
Elektrisk Motor 29.11.1997 - 25.4.2007
Generator 8.5.1998 - 24.4.2007
Ohms Lag 23.11.1997 - 25.4.2007
Väkselströmskretsar 13.6.1998 - 11.12.2012
Elektromagnetisk svängningskrets 8.12.1999 - 11.12.2012
Elektromagnetisk våg 20.9.1999 - 27.7.2007
Optik
Ljusets brytning 20.12.1997 - 3.3.2003
Reflektion och brytning av vågor (Huygens Princip) 5.3.1998 - 3.3.2003
Avbildning med positiva linser 23.12.2008 - 11.12.2012
Astronomisk kikare 8.3.2000 - 14.12.2012
Interferens i dubbelspalt 7.10.2003 - 14.12.2012
Diffraktion med enkelspalt 11.10.2003 - 14.12.2012
Relativitetsteori
Tidsdilatation 15.11.1997 - 16.12.2012
Atomfysik
Fotoelektrisk Effekt 20.2.2000 - 25.4.2007
Bohrs atommodell 30.5.1999 - 14.12.2012
Kärnfysik
Radioaktiva sönderfallsserier 20.7.1998 - 11.12.2012
Sönderfallslagen 16.7.1998 - 16.12.2012

Walter Fendt, December 16, 2012

Copyright