Hävstångsprincipen - kraftmoment

Denna applet visar en symmetriskt upphängd stång med några vikter, var och en med tyngden 1,0 N. Hävarmarna kan avläsas med hjälp av färgade rektanglar; en rektangel motsvarar 0,10 m. Hävstången är i jämvikt från början.

Man kan fästa en ny vikt eller placera den på ett annat ställe med nedtryckt musknapp och man kan ta bort en vikt genom att klicka på den.

Java runtime environment not installed or deactivated!
Hävstången balanserar om "Torque" vridmoment (kraft*avstånd från vridpunkt) är lika stor på båda sidor.
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/lever_se.htm
© Walter Fendt, 2 november 1997
© Översatt/anpassat Ronald Hedblad, Jeff Forssell
Senaste uppdatering: 3 mars 2003