Newtons vagga

Denna applet simulerar ett känt experiment som visar att både rörelsemängd och energi bevaras vid elastisk stöt.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/ncradle_se.htm
© Walter Fendt, 4 november 1997
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003