Ohms Lag

Detta appletprogram visar en enkel krets med en resistor (motstånd). Dessutom finns en voltmeter och en amperemeter. Lägg märke till:

Max spänning och Max strömstyrka rutorna ställer in mätområde för mätarna. Om du ser "Mätområde är överskridet" har du valt ett otillräckligt mätområde. Detta straffas i verkligheten med brända säkringar eller mätare!

Du kan använda programmet som en övning i att avläsa visarinstrument (analog = "ej digital"). Mätområde 30 V betyder att sista strecket på skalan motsvarar 30 Volt. Skulle nålen (visaren) peka rakt upp (mitten på skalan) skulle det betyda att spänningen var 30/2 = 15 Volt. Om visaren pekar ganska lågt på skalan (nära vänstra ändan) blir det ganska stort procentuellt fel. Då skall man kolla om det finns ett känsligare mätområde (t.ex. 10 V är känsligare än 30 V) som borde "rymma" värdet och i så fall välja det. Prova, efter varje ändring av mätområden, R eller U, att avläsa mätarna och sedan jämföra med värden som visas längst ner i gröna spalten. Strömmen visas i A så du måste kunna omvandla från mA om du har ett sånt mätområde. (flytta decimalen 3 steg åt vänster)

Java runtime environment not installed or deactivated!
Voltage and amperage are directly proportional in a metallic conductor of constant temperature.
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/ohmslaw_se.htm
© Walter Fendt, 23 november 1997
© Swedish version: Jeff Forssell, 2000
Senaste uppdatering: 25 april 2007