Plan pendel

Denna javaapplet visar hur elongation, hastighet, tangentiell acceleration, kraft och energi varierar då en plan pendel pendlar (försumbar massa och friktion).

"Reset"- knappen återför pendeln till sitt utgångsläge. Man kan starta eller stanna och fortsätta simuleringen med de två andra knapparna. Välj gärna "Slow Motion" så blir rörelsen fem gånger långsammare. Pendelns längd, massa och amplitud kan ändras inom vissa gränser. För att byta fysikalisk storhet, klickar du på motsvarande knapp.

Från amplitudens inverkan på svängningstiden bortses vid beräkningarna.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/pendulum_se.htm
© Walter Fendt, 21 maj 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003

Thanks to Mr. Marc Burgess for his valuable suggestions!