Talja och block

Man kan höja och sänka lasten med musen. Om man klickar med musknappen kommer en dynamometer att visa spännkraften i linan. Man kan ändra lastens tyngd och antalet taljor i respektive ruta. Om de inskrivna värdena är ger större värde på dynamometern än 10 N, ändras de inskrivna värdena.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/pulleysystem_se.htm
© Walter Fendt, 24 mars 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003