Ljusets brytning

En ljusstråle infaller från vänster uppifrån mot gränsytan mellan två medier. (Man kan välja medier i bägge rullmenyerna.) Du kan variera vinkeln för den infallande strålen med nertryckt musknapp. Mediet med störst brytningsindex är blåfärgat, det andra gult. Obs att om det övre mediet har större brytningsindex, kan totalreflektion åstadkommas.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/refraction_se.htm
© Walter Fendt, 20 december 1997
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003