Kraftresultanter
(Addition av vektorer i planet)

Denna applet handlar om krafter som verkar på kropppar (antas vara punktformiga). Du kan variera antalet ingående krafter genom att använda "Number of forces"-rutan till höger. Man kan ändra storlek och riktning på dessa krafter (blå pilar) genom att dra respektive pilspets till önskat läge genom att trycka ner vänster musknapp och dra.

Om du vill få reda på den resulterande kraften som verkar på kroppen, måste en vektoraddition utföras. Då du trycker på knappen "Find out Resultant" kommer programmet att visa hur vektorerna parallellförflyttas och adderas till varandra, för att sedan rita resultantvektorn (röd). Konstruktionen tas bort genom ett klick med musen på den nedersta knappen "Clear Construction".

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/resultant_se.htm
© Walter Fendt, 2 november 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003