Fjäderpendel

Denna javaapplet visar hur elongation, hastighet, acceleration, kraft och energi varierar då en fjäder (försumbar massa och friktion) pendlar upp och ner kring sitt jämviktsläge.

"Reset"- knappen återför pendeln till sitt utgångsläge. Man kan starta eller stanna och fortsätta simuleringen med de två andra knapparna. Välj gärna "Slow Motion" så blir rörelsen fem gånger långsammare. Fjäderkonstanten, massan och amplituden kan ändras inom vissa gränser. För att byta fysikalisk storhet, klickar du på motsvarande knapp.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/springpendulum_se.htm
© Walter Fendt, 24 maj 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003