Stående vågor - longitudinella

Denna applet demonstrerar luftsvängningarna i ett rör som exempel på stående longitudinella vågor. Den visar molekylernas rörelse i luften under sådana svängningar. (Partiklarna rör sig i verkligheten mycket kortare sträckor, den riktiga rörelsen är snabbare.) Noderna, dvs de ställen där partiklarna inte rör sig, är markerade med "N". "B" indikerar en svängningsbuk, dvs ett ställe där partiklarna svänger med maximal amplitud. Observera att vid en öppen ände finns alltid en svängningsbuk, vid en sluten ände alltid en nod!

Du kan välja typ av rör genom att använda passande knapp: ("båda sidor öppna", "en sida öppen" och "båda sidor slutna"). Man kan byta till nästa delsvängning genom att trycka på knappen "Lägre" respektive "Högre". Upp till den femte delsvängningen visas.

Om du skriver in ett nytt värde för rörets längd i textfältet och trycker "Enter", kommer programmet att beräkna våglängd och frekvens. Ljudets hastighet har satts till 343,5 m/s, motsvarande en temperatur på 20 °C. Ingen hänsyn har tagits till inverkan från rörets diameter.

Anmärkning: Det fall då röret är slutet i bägge ändar är analogt med transversella svängningar i tex i en gitarrsträng.

Java runtime environment not installed or deactivated!
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14se/stlwaves_se.htm
© Walter Fendt, 8 juni 1998
© Översatt Ronald Hedblad
Senaste uppdatering: 3 mars 2003