Fyzika

Java aplety pre fyziku

Walter Fendt
Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Slovenská verzia
Slovenčina
www.walter-fendt.de/ph14sk (deprecated)
 
(Java 1.4, 13 apletov, 2017-12-09)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky Shqip
Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mechanika
Pohyb s konštantnęm zręchlením HTML5 app
Kladkostroj HTML5 app
Zákon páky HTML5 app
Newtonova kolíska HTML5 app
Hydrostatickę tlak v kvapalinách
Vztlaková sila v kvapalinách HTML5 app
Kmitanie a vlnenie
Zložené kyvadlo HTML5 app
Elektrodynamika
Magnetické pole priameho vodiča s prúdom HTML5 app
Generátor HTML5 app
Ohmov zákon HTML5 app
Elektromagnetickę oscilačnę okruh HTML5 app
Termodynamika
Stavové zmeny ideálneho plynu
Atómová fyzika
Fotoefekt HTML5 app

Walter Fendt, 9. Dezember 2017