Pohyb s konštantným zrýchlením

Tento Java-Applet ukazuje auto, ktoré sa pohybuje s konštantným zrýchlením. Zelená rozvodná plocha obsahuje textové polia na zapísanie počiatočnej pozície, počiatočnej rýchlosti a zrýchlenia ("Enter"-klávesu nezabudnúť!). Selekčné tlačítka vpravo hore slúžia k tomu, že privedú auto do počiatočného stavu prípadne naštartujú alebo prerušia simuláciu. Pri výbere možnosti "Spomalenie" pôjde simulácia desaťkrát pomalšie.

Tri digitálne hodiny udajú čas, ktorý prešiel od štartu. Len čo auto s prednými nárazníkmi dosiahne zelenú prípadne červenú svetelnú závoru, zastavia sa odpovedajúce hodiny. Obidve svetelné závory sa dajú presúvať myšou.

Tri diagramy graficky zobrazujú pohyb vozidla:

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/acceleration_sk.htm
© Walter Fendt, 2000-11-02
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-23