Zložené kyvadlo

Pri tejto simulácií ide o dve kyvadlá, ktoré sú spojené jednou pružinou s nepatrnou tuhosťou (slabé spojenie). Charakteristické pre tento systém je kmitanie energie sem a tam medzi oboma časťami systému.

Tlačidlo "Reset" udáva systém do začiatočnej pozície. S obidvoma ďalšími tlačidlami sa dá simulácia naštartovať, respektíve prerušiť a znova pokračovat. Keď sa vyberie funkcia "Spomalený záber", tak sa pohyb faktoru 5 spomalí. V dvoch zadávacích políčkach sa dá nastaviť začiatočná poloha obidvoch kyvadiel. Pričom záporná veľkosť uhla znamená, že sa kyvadlo vychýli doľava a pri kladnej veľkosti doprava.

Vlastný pohyb systému sa môže dosiahnúť nasledujúcou cestou:

Ak do jedného z políčok pre začiatočnú hodnotu zadáme 0°, tak sa bude celá energia kmitania striedavo prenášať na jedno z kyvadiel: Kyvadlo, ktoré bolo na začiatku v strednej pozícií, kmitá sa stále väčšou amplitúdou, zatiaľ čo sa amplitúda druhého kyvadla zmenšuje. Po určitej dobe kmitá na moment len prvé spomenuté kyvadlo, to druhé v tento moment stojí v strednej polohe. Nasleduje to, že sa celý postup opakuje, lenže s vymenenými rolami.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/cpendula_sk.htm
© Walter Fendt, 1998-07-05
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24