Generátor

Tento Java-Applet simuluje generátor, ktorý z dôvodov prehľadnosti bol zredukovaný len na podstatné časti. Namiesto kotvy s veľa ohybmi a oceľovým jadrom sa tu točí len jedna jediná vodivá kľučka a popol bol vynechaný.

Tlačítka vpravo hore umožňujú výber medzi generátorom na striedavý prúúd (bez komutátora) a generátorom na jednosmerný prúd (s komutátorom). S tlačítkom pod nimi sa dá meniť smer točenia. Posuvný upravovač umožňuje nastavenie rýchlosti točenia. S gombíkom pod nimi sa dá meniť smer točenia. Posuvné tlačítko umožňuje nastavenie rýchlosti točenia. S tlačítkom "pauza / ďalej" môže človek simuláciu zastaviť a zase rozbehnúť. Zastavenie však neznamená naozajstné zastavenie, v tomto prípade by totižto indukované napätie kleslo na nulu.

Dve čierne šípky označujú momentálny smer pohybu. Magnetické siločiary (z červenou označeného severného pólu podkovovitého magnetu k zelenou zobrazeného južného pólu) sú spoznateľné podľa modrej farby. Na červených šípkach môže človek odčítať smer indukovaného prúdu (technický smer prúdu).

Srdečná vďaka pánu Jürgen Giesen, ktorý so svojimi návrhmi na vznik tohoto appletu veľkou mierou prispel a tiež pánu Teunovi Koopsovi za jeho zlepšovací návrh.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/generator_sk.htm
© Walter Fendt, 1998-05-08
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24