Fyzika

Java aplety pre fyziku

Walter Fendt
Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Slovenská verzia
Slovenčina
(Java 1.4, 13 apletov, 2012-12-17)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands Korean
Polski Íslenska Ελληνικά Svenska Thai Română Latviešu Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer Turkmen
Download: Java Runtime Environment (Oracle)
Mechanika
Pohyb s konštantnęm zręchlením 2.11.2000 - 24.1.2003
Kladkostroj 24.3.1998 - 24.1.2003
Zákon páky 2.11.1997 - 24.1.2003
Newtonova kolíska 4.11.1997 - 24.1.2003
Hydrostatickę tlak v kvapalinách 3.2.1999 - 24.1.2003
Vztlaková sila v kvapalinách 19.4.1998 - 24.1.2003
Kmitanie a vlnenie
Zložené kyvadlo 5.7.1998 - 24.1.2003
Elektrodynamika
Magnetické pole priameho vodiča s prúdom 18.9.2000 - 24.1.2003
Generátor 8.5.1998 - 24.1.2003
Ohmov zákon 23.11.1997 - 24.1.2003
Elektromagnetickę oscilačnę okruh 23.10.1999 - 24.1.2003
Termodynamika
Stavové zmeny ideálneho plynu 25.12.1999 - 24.1.2003
Atómová fyzika
Fotoefekt 20.2.2000 - 24.1.2003

Walter Fendt, 17. Dezember 2012

Copyright