Zákon páky

Na znázornenej páke sú zavesené dve závažia, každé má tiaž 1 N. Jedno farebné políčko na páke zodpovedá veľkosti 0,10 m. Momentálne je páka v rovnováhe.

Stlačením tlačidla myši môžeme závažia odoberať, premiestniť na iné miesto alebo pridať ďalšie závažia.

Java runtime environment not installed or deactivated

Aby bola páka v rovnováhe, musí sa hodnota ľavotočivého momentu otáčania rovnať hodnote pravotočivého momentu otáčania.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/lever_sk.htm
© Walter Fendt, 1997-11-02
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24