Newtonova kolíska

Na tomto zobrazenom pokusnom zariadení sa dá demonštrovať zachovanie energie a impulzu sily pre úpne pružné zrážky.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/ncradle_sk.htm
© Walter Fendt, 1997-11-04
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24