Ohmov zákon

Táto aparatúra znázorňuje jednoduchý elektrický obvod s jedným odporom. Dodatočne sú tam meracie prístroje pre napätie (paralelne s odporom) a pre veľkosť elektrického prúdu (v sérii s odporom).

Obe výberové menu slúžia na nastavenie rozsahu merania. Ak sa objaví varovanie "rozsah merania prekročený!", tak treba nastaviť menej citlivý rozsah. Pomocou 4 tlačidiel sa dá meniť odpor (R) a napätie (U). Vpravo dolu sa zobrazujú namerané hodnoty pre napätie a veľkosť elektrického prúdu (I).

Java runtime environment not installed or deactivated

V kovovom vodiči sú hodnoty napätia a elektrického prúdu pri konštantnej teplote priamo úmerné.
 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/ohmslaw_sk.htm
© Walter Fendt, 1997-11-23
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24