Kladkostroj

Kladkostroj je jednoduché zariadenie, s ktorým môžeme ľahšie zdvíhať ťažké bremená. Tento applet simuluje obyčajný kladkostroj s dvomi, štyrmi alebo šiestimi kladkami. V ideálnom prípade, a to keď váha kladiek a trecia sila môže byť zanedbaná, redukuje kladkostroj potrebnú silu podľa počtu kladiek na polovicu, štvrtinu, prípadne aj šestinu. S týmto šetričom sily je však spojená nevýhoda: Keď chceme bremeno zdvihnúť o 1 meter, musíme lano stiahnuť o 2, 4, prípadne 6 metrov smerom na dol.

S myškou môžeme náklad zdvihnúť, prípadne spustiť. Ak dodatočne stlačíme tlačítko na myši, zviditeľní sa tiaž, na ktorej vyčítame veľkost potrebnej sily. Počet koliesok kladky môže byť nastavený vpravo hore na ploche spínača. V textových poliach sa dá nastaviť tiaž bremena a tiaž kladiek (Nezabudnúť stlačiť tlačítko ENTER). Nezmyselné zadania alebo priveľké hodnoty (maximálna tiaž 10 N) budú pritom obmenené.

Java runtime environment not installed or deactivated

 

 
Fyzika
Fyzika - aplety

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14sk/pulleysystem_sk.htm
© Walter Fendt, 1998-03-24
© Preklad zabezpečili: Študenti a učitelia z Gymnázia Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava
Last modification: 2003-01-24