การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่

 

 
Condition for a maximum:
 
d sin a  =  k l

d ... spacing between slits
a ... angle
k ... order of the maximum (0, 1, 2, ...)
l ... wavelength

 
Condition for a minimum:
 
d sin a  =  (k + ½) l

d ... spacing between slits
a ... angle
k ... order of the minimum (0, 1, 2, ...)
l ... wavelength

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/doubleslit_th.htm
© Walter Fendt, October 7, 2003
Last modification: July 12, 2008
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน