คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

โปรแกรมแสดงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่เป็นคลื่นระนาบแบบโพลาไรซ์ ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ในทิศทางตามแนวแกน x จะมีเวกเตอร์สนามไฟฟ้า (สีแดง) ขนานกับแกน y และเวกเตอร์สนามแม่เหล็ก (สีน้ำเงิน) ขนานกับแกน z

 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/emwave_th.htm
© Walter Fendt, September 20, 1999
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน