หลักการของคาน

โปรแกรมแสดงคานสมมาตรที่มีมวลบางส่วนห้อยแขวนอยู่ แต่ละก้อนมีน้ำหนัก 1.0 N. แขนของคานมีสเกลเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีเขียวสลับน้ำเงินเพื่อความสะดวกในการอ่านความยาว สี่เหลี่ยมแต่ละรูปมีความยาว0.10 m. คานอยู่ในสมดุลเมื่อตอนเริ่มต้น

การเพิ่มมวลทำโดยกดปุ่มเมาส์ที่จุดใดๆแล้วลากไปปล่อยตรงตำแหน่งที่ต้องการ หากจะลด หรือย้ายมวลให้กดปุ่มเมาส์ที่ตัวมวล

คานจะอยู่ในสมดุลถ้าทอร์กรวมทางด้านซ้ายเท่ากับทอร์กรวมทางด้านขวา
 

 
Physics
Physics Applets
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14th/lever_th.htm
© Walter Fendt, November 2, 1997
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน