Physics

Fizikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
www.walter-fendt.de/ph14tm (deprecated)
 
HTML5 apps (English):
www.walter-fendt.de/html5/phen
(Java 1.4, 51 appletleri, 2017-12-10)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky
Vietnamese Hrvatski Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mehanika
Hemişelik tizlenme bilen hereket etmek 11/02/2000 - 07/14/2012
Üç sany güýjüň deňagramlygy 03/11/2000 - 07/14/2012
Deň täsir ediji güýç (wektorlaryň goşulmasy) 11/02/1998 - 07/14/2012
Güýçleri düzüji komponentlere dargatmak 05/30/2003 - 07/14/2012
Tigirçekleriň (şkiw) sistemasy 03/24/1998 - 07/14/2012
Leňňer (ryçag) prinsipi 11/02/1997 - 07/14/2012
Ýapgyt tekizlik 02/24/1999 - 07/14/2012
Nýutonyň ikinji kanuny bilen bagly tejribe 12/23/1997 - 07/14/2012
Top okunyň hereketi 09/13/2000 - 07/14/2012
Maýyşgak hem-de maýyşgak däl çakyşmalar 11/07/1998 - 07/14/2012
Nýutonyň çarçuwasy (Energiýanyň hem-de hereket mukdarynyň saklanmasy) 11/04/1997 - 07/14/2012
Töwerek boýunça deňölçegli hereket 03/25/2007 - 07/14/2012
Karuseliň modeli (merkeze ymtylýan güýç) 03/10/1999 - 07/14/2012
Kepleriň birinji kanuny 03/25/2000 - 07/14/2012
Kepleriň ikinji kanuny 04/04/2000 - 07/14/2012
Suwuklyklarda bolan gidrostatik basyş 02/03/1999 - 07/14/2012
Suwuklyklarda bolan itip çykaryjy güýji 04/19/1998 - 07/14/2012
Yrgyldamalar we tolkunlar
Ýönekeý maýatnik 05/21/1998 - 07/14/2012
Pružinaly maýatnik 05/24/1998 - 07/14/2012
Baglanan maýatnikler 07/05/1998 - 07/14/2012
Mejbury yrgyldamalar (rezonans) 09/11/1998 - 07/14/2012
Yrgyldama 10/21/2001 - 07/14/2012
Dik duran tolkun (serpikdirilen tolkunyň üst-üstüne goýulma mysalynda) 07/09/2003 - 07/14/2012
Dik duran uzynlygyna gidýän tolkunlar 06/08/1998 - 07/14/2012
Iki sany töwerek ýa-da sferik şekilli tolkunlaryň interferensiýasy 05/22/1999 - 07/14/2012
Doppler effektiniň mysaly 02/25/1998 - 07/14/2012
Elektrodinamika
Magnit pürsiniň döredýän magnit meýdany 04/20/2001 - 07/14/2012
Tokly geçiriji siminiň döredýän magnit meýdany 09/18/2000 - 07/14/2012
Lorentz güýji 06/01/1998 - 07/14/2012
Hemişelik tokly işleýän elektrik motor 11/29/1997 - 07/14/2012
Generator 05/08/1998 - 07/14/2012
Omuň kanuny 11/23/1997 - 07/14/2012
Rezistorlaryň utgaşdyrylmagy 09/11/2002 - 07/14/2012
Potensiometr 02/16/2006 - 07/14/2012
Witston deňagramlyk köprisi 02/11/2006 - 07/14/2012
Ýönekeý üýtgeýän tok (AC) zynjyry 06/13/1998 - 07/14/2012
Rezistorlaryň, induktorlaryň we kondensatorlaryň utgaşdyrylmagy 03/19/2004 - 07/14/2012
Electromagntli yrgyldama kontur 12/08/1999 - 07/14/2012
Elektromagnit tolkun 09/20/1999 - 07/14/2012
Optika
Ýagtylygyň döwülmegi 12/20/1997 - 07/14/2012
Ýagtylyk tolkunlaryň serpikdirilmegi hem-de döwülmegi (Güýgens prinsipi düşündirme) 03/05/1998 - 07/14/2012
Ulaldyjy linzada keşbiň emele gelmegi 12/23/2008 - 07/14/2012
Astronomik refraktor-teleskop 03/08/2000 - 07/14/2012
Goşa deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/07/2003 - 07/14/2012
Bir deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/11/2003 - 08/30/2012
Termodinamika
Ideal (kämil) gazda bolup geçýän ýörite prosessler 12/25/1999 - 07/14/2012
Otnositellik teoriýasy
Wagtyň haýallanmagy 11/15/1997 - 07/14/2012
Atom fizikasy
Fotoelektrik Effekt 02/20/2000 - 07/14/2012
Bor tarapyndan düzülen wodorod atomyň teoriýasy 05/30/1999 - 07/14/2012
Ýadro fizikasy
Radioaktiw bölünme hatary 07/20/1998 - 07/14/2012
Radioaktiw bölünmäniň kanuny 07/16/1998 - 07/14/2012

Walter Fendt, December 10, 2017