Physics

Fizikany öwredýän kiçijik programmalar

Walter Fendt
Terjime: PICTT
Türkmen wersiýasy
Turkmen
www.walter-fendt.de/ph14tm (deprecated)
 
HTML5 apps (English):
www.walter-fendt.de/html5/phen
(Java 1.4, 51 appletleri, 2018-01-21)
Deutsch English Français Español Italiano Dansk Português (Portugal) Português (Brasil) Nederlands
Polski Ελληνικά Slovenčina Svenska Thai Română Magyar Srpski Česky
Shqip Eesti Русский Türkçe Chinese Arabic Khmer
Important notice: This version is deprecated. Please, use the HTML5 apps.
Mehanika
Hemişelik tizlenme bilen hereket etmek 11/02/2000 - 07/14/2012
Üç sany güýjüň deňagramlygy 03/11/2000 - 07/14/2012
Deň täsir ediji güýç (wektorlaryň goşulmasy) 11/02/1998 - 07/14/2012
Güýçleri düzüji komponentlere dargatmak 05/30/2003 - 07/14/2012
Tigirçekleriň (şkiw) sistemasy 03/24/1998 - 07/14/2012
Leňňer (ryçag) prinsipi 11/02/1997 - 07/14/2012
Ýapgyt tekizlik 02/24/1999 - 07/14/2012
Nýutonyň ikinji kanuny bilen bagly tejribe 12/23/1997 - 07/14/2012
Top okunyň hereketi 09/13/2000 - 07/14/2012
Maýyşgak hem-de maýyşgak däl çakyşmalar 11/07/1998 - 07/14/2012
Nýutonyň çarçuwasy (Energiýanyň hem-de hereket mukdarynyň saklanmasy) 11/04/1997 - 07/14/2012
Töwerek boýunça deňölçegli hereket 03/25/2007 - 07/14/2012
Karuseliň modeli (merkeze ymtylýan güýç) 03/10/1999 - 07/14/2012
Kepleriň birinji kanuny 03/25/2000 - 07/14/2012
Kepleriň ikinji kanuny 04/04/2000 - 07/14/2012
Suwuklyklarda bolan gidrostatik basyş 02/03/1999 - 07/14/2012
Suwuklyklarda bolan itip çykaryjy güýji 04/19/1998 - 07/14/2012
Yrgyldamalar we tolkunlar
Ýönekeý maýatnik 05/21/1998 - 07/14/2012
Pružinaly maýatnik 05/24/1998 - 07/14/2012
Baglanan maýatnikler 07/05/1998 - 07/14/2012
Mejbury yrgyldamalar (rezonans) 09/11/1998 - 07/14/2012
Yrgyldama 10/21/2001 - 07/14/2012
Dik duran tolkun (serpikdirilen tolkunyň üst-üstüne goýulma mysalynda) 07/09/2003 - 07/14/2012
Dik duran uzynlygyna gidýän tolkunlar 06/08/1998 - 07/14/2012
Iki sany töwerek ýa-da sferik şekilli tolkunlaryň interferensiýasy 05/22/1999 - 07/14/2012
Doppler effektiniň mysaly 02/25/1998 - 07/14/2012
Elektrodinamika
Magnit pürsiniň döredýän magnit meýdany 04/20/2001 - 07/14/2012
Tokly geçiriji siminiň döredýän magnit meýdany 09/18/2000 - 07/14/2012
Lorentz güýji 06/01/1998 - 07/14/2012
Hemişelik tokly işleýän elektrik motor 11/29/1997 - 07/14/2012
Generator 05/08/1998 - 07/14/2012
Omuň kanuny 11/23/1997 - 07/14/2012
Rezistorlaryň utgaşdyrylmagy 09/11/2002 - 07/14/2012
Potensiometr 02/16/2006 - 07/14/2012
Witston deňagramlyk köprisi 02/11/2006 - 07/14/2012
Ýönekeý üýtgeýän tok (AC) zynjyry 06/13/1998 - 07/14/2012
Rezistorlaryň, induktorlaryň we kondensatorlaryň utgaşdyrylmagy 03/19/2004 - 07/14/2012
Electromagntli yrgyldama kontur 12/08/1999 - 07/14/2012
Elektromagnit tolkun 09/20/1999 - 07/14/2012
Optika
Ýagtylygyň döwülmegi 12/20/1997 - 07/14/2012
Ýagtylyk tolkunlaryň serpikdirilmegi hem-de döwülmegi (Güýgens prinsipi düşündirme) 03/05/1998 - 07/14/2012
Ulaldyjy linzada keşbiň emele gelmegi 12/23/2008 - 07/14/2012
Astronomik refraktor-teleskop 03/08/2000 - 07/14/2012
Goşa deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/07/2003 - 07/14/2012
Bir deşikde ýagtylyk interferensiýasy 10/11/2003 - 08/30/2012
Termodinamika
Ideal (kämil) gazda bolup geçýän ýörite prosessler 12/25/1999 - 07/14/2012
Otnositellik teoriýasy
Wagtyň haýallanmagy 11/15/1997 - 07/14/2012
Atom fizikasy
Fotoelektrik Effekt 02/20/2000 - 07/14/2012
Bor tarapyndan düzülen wodorod atomyň teoriýasy 05/30/1999 - 07/14/2012
Ýadro fizikasy
Radioaktiw bölünme hatary 07/20/1998 - 07/14/2012
Radioaktiw bölünmäniň kanuny 07/16/1998 - 07/14/2012

Walter Fendt, January 21, 2018