Baglanan maýatnikler

Pes gatylygy bolan pružina bilen baglanan iki sany maýatnik görkezilen. Bular ýaly sistemalara yrgyldamanyň energiýasynyň hemişe bir bölek sistemasyndan beýlekä geçmegi mahsuzdyr.

Sistemanyň garmonikasyny şeýle alyp bolar:

islendik bir başlangyç ýagdaý üçin girizilende, yrgyldamanyň jemi energiýasy üýtgäp maýatnikleriň birine geçip durar: ortaky ýagdaýda bolan maýatnik barha ulalýan amplituda bilen yrgyldar, şol bir wagtda beýleki maýatniňki peseler. Belli bir pursatda diňe birinji maýatnik yrgyldar, beýleksis ortaky ýagdaýda durar. Ondan soň bu prosess ýenede tersligine gaýtalanar.

 

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/cpendula_tm.htm
© Walter Fendt, July 5, 1998
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012