Magnit pürsiniň döredýän magnit meýdany

Magnit meýdany kompasyň okyny ulanyp syn etmek bolýar. Magnit polýuslar şeýle reňklerde bellenilýär:

demirgazyk polýus gyzyl
günorta polýus ýaşyl

Magnitli oky myşka bilen basyp süýşürseň, okunyň merkezinden geçýän magnit meýdan gök reňkde çyzylar. Gök oklar magnit meýdanyň ugruny görkezýärler, ol kompasyň okunyň demirgazyk polýusynyň gökezýän ugry diýilip kesgitlenilýär. Gyzyl knopkany basyp magnit açsaň, meýdanyň ugry öwrüler. Çep knopka bilen bolsa ähli meýdan çyzyklary arassalamak mümkin.

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/mfbar_tm.htm
© Walter Fendt, April 20, 2001
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012