Omuň kanuny

Ýönekeý zynjyr görkezilen, onuň düzümine bir rezistor, woltmetr (rezistora parallel birleşdirilen) we ampermetr (rezistora yzygider birleşdirilen) girýär. Ölçeýji abzallaryň maksimal göterýän bahalaryny sazlap bolýar. Garşylygy hem-de naprýaženiýeni 5 knopka arkaly çalşmak mümkin.

Naprýaženiýe hem-de toguň güýji hemişelik temperaturaly metal geçirijide göni proporsional bolýandyrlar.
 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/ohmslaw_tm.htm
© Walter Fendt, November 23, 1997
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012