Ýagtylygyň döwülmegi

Ýagtylyk şöhlesi ýokarky çep tarapdan düşüp iki serişdäniň araçägine girýär. Iki serişde üçin madda düzümini saýlamak mümkin. Döwülme koeffisienti has ýokary bolan serişde gök reňkli, beýlekisi bolsa sary. Gaçýan şöhläni myşka arkaly sazlamak mümkin. Şu aşakky burçlar hasaplanylar:

Gaçýan burç (gara)
Serpikdirme burçy (gök)
Döwülme burçy (gyzyl)

Bellik: Döwülme koeffisienti dürli tolkun uzynlyklar üçin çalaja üýtgeşik bolup biler. Bu hadysa dispersiýa aýdylýar.

 


 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/refraction_tm.htm
© Walter Fendt, December 20, 1997
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012