Pružinaly maýatnik

Maýatnik yrgyldan wagty (sürtülmesiz diýip kabul edilen) uzalmanyň, tizligiň, galtaşma tizlenmäniň, güýjüň we energiýanyň üýtgemegi görkezilen. Pružiniň hemişeligini, massany, agyrlyk güýjüniň tizlenmesini hem-de yrgyldamanyň amplitudasyny belli çäklerde sazlamak bolýar. Degişli knopka basyp, başga bir fiziki ululygy saýlamak bolýar.

 

 
Physics
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tm/springpendulum_tm.htm
© Walter Fendt, May 24, 1998
Translation: PICT Turkmenistan, 2012
Last modification: July 14, 2012