Bohr Atom Modeli

Bu uygulamada tek elektronlu atomlar için geçerli bir atom modeli olan Bohr atom modelini Hidrojen atomu için gösterir. Bu atom modeline göre elektron atomun etrafında belirli yörüngelerde belirli enerjilerle dolanabilirler. Uygulamada elektron için parçacık veya dalga modeli seçilip altta baş kuantum sayısı belirlenir. Parçacık modelinde her yörünge için elektronun hızının nasıl değiştiği, yarıçapının ve enerjisinin değerleri gözlenir. Dalga modeli seçildiğinde ise De Broglie madde dalgaları teorisine göre elektrona eşlik eden dalganın elektronun yörünge çevresinin tam katı olduğu gözlenir.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/bohrh_tr.htm
© Walter Fendt, 30 Mayıs 1999
Tercüme: Mustafa Demirci
Son revizyon: 17 Şubat 2010