Sıvılardaki Kaldırma Kuvveti

Bu Java applet'i  bir sıvıdaki kaldırma özelliği ile ilgili basit bir deneyi göstermektedir: Bir yaylı teraziye asılan katı cisim fare ile sürüklenerek sıvıya daldırılır. Bu durumda ölçülen kuvvet; ağırlık ve kaldırma kuvveti arasındaki farka eşittir, azalır.

Uygun metin alanlarını kullanarak, taban alanı, yükseklik ve yoğunluk değerlerini belirli limitler içinde değiştirebilirsiniz. "Enter" tuşuna bastıktan sonra, program, derinlik, yer değiştiren hacim ve kaldırma kuvveti, ağırlık ve ölçülen kuvvetin yeni değerlerini gösterecektir.  g = 9.81 m/s2'lik yerçekimi varsayılmıştır.

"Maximum exceeded!" (kırmızı) kelimelerini görürseniz. Uygun bir ölçüm aralığını seçmeniz gerekmektedir.

Archimedes Yasası:
Kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının ya da  gazın ağırlığına eşittir.
 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/buoyforce_tr.htm
© Walter Fendt, 19 Nisan 1998
Tercüme: www.f2e2-ogretmen.com
Son revizyon: 17 Şubat 2010