Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışma

Bu Java appleti iki vagonla gösterilen çarpışma deneyi ile ilgilidir. Esnek bir çarpışma için, cisimlerin kinetik enerjileri toplamı sabittir. Esnek olmayan bir çarpışmadan sonra, her iki cisminde hızı aynıdır, kinetik enerjilerin toplamı, başlangıç değerine göre azalır, çünkü bir kısmı ısı enerjisine dönüşür.

Çarpışmanın esnek olup olmadığına bakmaksızın, cisimlerin toplam momentumu korunur. Sarı noktayla gösterilen ağırlık merkezi çarpışma işleminden etkilenmez.

Üst sağdaki uygun düğmeleri kullanarak elastik ya da elastik olmayan çarpışma simülasyonunu seçebilirsiniz. "Reset" düğmesi vagonları baþlangıç konumlarına getirir, "Start" düğmesine basarak animasyon başlatılır. "Slow motion" seçeneğini  seçerseniz, hareket on kat yavaşlayacaktır.

Metin (text) alanlarına kütlenin ve ilk hızın değerlerini yazabilirsiniz. Pozitif/negatif hız değerleri hareketin sağa/sola olduğunu gösterir. Aşırı (extreme) girişler otomatik olarak değiştirilir.

Sağ alttaki düğme seçime bağlı olarak, applet vagonların hızını, momentini veya kinetik enerjilerini gösterecektir.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/collision_tr.htm
© Walter Fendt, 7 Kasım 1998
Tercüme: M. Haluk Şefkatli, www.f2e2-ogretmen.com
Son revizyon: 17 Şubat 2010