RLC (Direnç, Bobin ve Kondansatör) Devrileri

ELEMANLARI, R DİRENÇ - L BOBİN ve C KONDANSATÖR OLAN BİR DEVREDE, BU ELEMANLARIN SERİ VE PARALEL BAĞLANMALARI

Devremizde bir alternatif akım üreticisi vardır.
Devreye her üç elemanıda karışık olarak, seri ve/veya paralel olarak bağlayabiliriz.
Yer değiştir - Ekle (seri) - Ekle (paralel) ve taşı butonlarını kullanarak istediğimiz devreyi kurabiliriz.
Ölçümler, devreye voltmetre paralel ve ampermetre seri bağlanarak yapılır.
Başlangıçtaki devre elemanları değerlerini değiştirebilirsiniz.
Farenizin sol tuşunu basılı tutarak devredeki elemanların seçimini yapabilirsiniz.
Seçilen elemanlara ait elektriksel büyüklükleri program otomatik olarak hesaplar.
Bu hesaplanan değerleri sol alt köşede okuyabilirsiniz.
 

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/combrlc_tr.htm
© Walter Fendt, 19 Mart 2004
Tercüme: M. Haluk Şefkatli, 16 Mayıs 2008
Son revizyon: 28 Mayıs 2008