Elektromagnetik Dalga

Bu uygulama bir elektromagnetik dalganın modelidir. Bütün elektromagnetik dalgalar aşağıdakine benzer bir şekilde yol alır. Aşağıdaki elektromagnetik dalga polarize olmuş bir dalgadır. Burada dalga x yönünde yayılırken dalganın yayılma doğrultusuna dik olan kırmızı oklar (y doğrultusunda) elektrik alan vektörlerini mavi oklar ise (z doğrultusunda) magnetik alan vektörlerini gösterir. Dikkat edilirse elektrik alan ve magnetik alan vektörleri aynı fazlıdır.

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/emwave_tr.htm
© Walter Fendt, 20 Eylül 1999
Tercüme: Mustafa Demirci
Son revizyon: 10 Ocak 2010