Sıvıların Hidrostatik Basıncı

Bu Java simülasyonunda bir sıvının hidrostatik basıncı U-tüplü bir manometre ile ölçülür. Kırmızı renkli bölmenin en üst tarafında, basınca bağlı olarak az ya da çok deforme olan bir zar vardır. Sonuç olarak bağlanan tüp (pembe) içindeki hava basıncı, U-tübünün sol tarafındaki sıvı alçalacak ve sağ tarafındaki sıvı seviyesi artacak şekilde artacaktır. Sıvı seviyesindeki yer değiştirme hidrostatik basıncı ölçer.

Sonuç 1: U-tübü ve kaptaki sıvının aynı olduğu varsayılır.
Sonuç 2: Sadece sıvınınhidrostatik basıncının kaydedildiğine dikkat edin, hava basıncının değil!

Simüle edilen bu deneyin problemi hidrostatik basınç ve derinlik arasındaki bağıntıdır. Farenin tuşuna  basarak manometreyi kaldırıp indirebilirsiniz. Sağ taraftaki birkaç sıvıdan birini seçmeniz mümkündür. Ek olarak metin alanlarına doğrudan yoğunluk ve derinlik değerini yazabilirsiniz. Sağ altta, applet ölçülen hidrostatik basıncı (hPa olarak) görüntüleyecektir.
(1 hPa = 1 Hektopascal = 100 Pa = 100 N/m2)

Her bir cm'lik derinlikte suyun hidrostatik basıncının yaklaşşk 1 hPa arttığını görebilirsiniz.

Aşağıdaki formül daha geneldir:

p   =   g ρ h

p ... sıvının hidrostatik basıncı
g ... yerçekimi ivmesi
ρ ... sıvının yoğunluðu
h ... derinlik

 

 
Fizik
Physics Applets

URL: http://www.walter-fendt.de/ph14tr/hydrostpr_tr.htm
© Walter Fendt, 3 Şubat 1999
Tercüme: www.f2e2-ogretmen.com
Son revizyon: 17 Şubat 2010